Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της, θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα της Πράξης.

Για οποιαδήποτε πληροφορία, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2310 539817 εσωτ. 304 (Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 10.00 έως 16.00) ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση meletes@sbe.org.gr