ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Παράταση υποβολής αιτήσεων 

Ανακοινώνεται ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων της Πρόσκλησης 02/2021/ΣΒΕ παρατείνεται έως την Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 24:00.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της Πρόσκλησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το  κείμενο της πρόσκλησης εδώ.