ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας»
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020», έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης «Συμβουλευτική καθοδήγηση, κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, για τη συμμετοχή τους στη διαρθρωτική αλλαγή της οικονομίας» ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5047778.

Μέσω της υλοποίησης της Πράξης επιδιώκεται η συμμετοχή, 3.500 εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, σε δράσεις συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων επιλεγμένων ειδικοτήτων υψηλής ζήτησης που εκτιμάται πως θα συμβάλουν θετικά στην επαγγελματική τους κινητικότητα και απασχόληση, καθώς και στην ενίσχυση των επαγγελματικών τους ικανοτήτων.

Με την παρούσα πρόσκληση καλούνται οι ενδιαφερόμενοι - δυνητικά ωφελούμενοι, εργαζόμενοι σε όλους τους τομείς της οικονομίας, να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον συμμετοχής τους στις παραπάνω ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης των Υποέργων 3 και 4 της Πράξης.

Οι δυνητικά ωφελούμενοι πρέπει να είναι κάτοικοι των Περιφερειακών Ενοτήτων των επιλέξιμων Περιφερειών του έργου (Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Ηπείρου).

Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το κείμενο της πρόσκλησης εδώ.